Aktivitetshuset Kongshøj

Referat af årsmøde/valgmøde 2024

Referat af Årsmødet i Aktivitetshuset

Onsdag den 14. februar 2024

Formanden Henning Brøgger bød velkommen og rettede en særlig tak til

Advokat Jens Bygum.

 Punkt 1. Valg af dirigent

Advokat Jens Bygum blev valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at de formelle regler omkring indkaldelsen til årsmødet var i orden.

 Punkt 2. Valg af 2 stemmetællere

Tove Frederiksen og Bent Jacobsen.

 Punkt 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Bestyrelsens beretning findes under menupunktet "Bestyrelsens beretning" 

Punkt 4. Fremlæggelse af regnskab til orientering

Punktet blev gennemgået af kasserer Kristian Bak, som gennemgik samtlige regnskabspunkter samt budgettet.

Punkt 5. Valg af medlemmer til fondens bestyrelse

Følgende medlemmer var indstillet af bestyrelsen til genvalg:

Henning Brøgger, Kristian Bak, Yvonne Løje Petersen, Anny Haar, Randi Lilja.

Punkt 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

Følgende suppleanter blev valgt for 1 år:  Gert Drewsen og Jørn Jensen.

Punkt 7. Eventuelt

Inger Christiansen rejste sig og takkede bestyrelsen for deres store arbejde og takkede for at det var et hyggeligt sted at komme.

Til slut takkede formanden dirigenten for god og kompetent ledelse af Årsmødet.

Jens Bygum                       Henning Brøgger            Jørn Jensen     

Dirigent                            Bestyrelsesformand        Referent