Aktivitetshuset Kongshøj

Årsberetning for 2021

Bestyrelsens  Beretning  til  Årsmødet 16. feb. 2022

Kære deltagere i årsmødet.

På bestyrelsens vegne fremlægges en beretning for perioden

  1. Aug. 2021 og frem til 31. dec. 2021.

Denne beretning er lidt anderledes end tidligere, da perioden har været forandret pga. Corona-pandemien i Danmark. Der har været mange store restriktioner på grund af Covid- 19 virus, der har lammet hele forenings – og - kulturlivet samt de sociale aktiviteter, som medførte at Aktivitetshuset Kongehøj har været helt eller delvis åbent i denne periode.

I denne periode har bestyrelsen lagt et stort arbejdet i at vedligeholde Aktivitetshuset, så det nu fremstår i god stand og kan fungere på bedste måde.

Bestyrelsen, økonomiudvalg og fondsbestyrelsen har løbende holdt møder for at vedtage nye tiltag, renoveringer og se på nye muligheder for aktiviteter efter en overstået pandemi.

Når vi ser på de forgangne måneder, skal vi være rigtig glade for, at vi kunne afholde bankospil, Kongshøj koret fyldte lokalerne med sang igen og alle store og små hold kom i gang med aktiviteterne og vi samtidig igangsatte 3 nye hold 1.for strikke, sy osv. Stole gymnastik, kortspil.

Arrangementer har vi gennemført til bl.a. Grillfesten, en tur til Andelslandsbyen med frokost i forsamlingshuset og guidet rundtur, hyggeaften blev det også til med musik ved Ernst,

Julemarked og ikke mindst juleafslutning med kongshøjkoret og besøg af den syngende nisse.

Mange har i denne periode blevet hjemme og dermed passet på sig selv og på alle andre.

Derfor er det glædeligt at mange af jer er begyndt at vende tilbage for at deltage i aktiviteter og hyggeligt socialt samvær

I indeværende periode har vi haft en dialog og forhandling med Frederikssund Kommune omkring en ændret regnskabsmodel og tilpasning af vores bogføring. Efter de nye krav om bogføring og regnskabspraksis samt revisions godkendelse.

Det har været et konstruktivt arbejde der skulle gennemføres og forskellige holdninger der skulle flettes sammen som i det kommende år skal nå det færdige resultat.

Af praktiske tiltag har vi færdig gjort den resterende del af fortovet.

Efter et uvejr i sommer med hagl, krævede det et nyt plasttag på udbygningen med værksteder.

Så gik køleskabene sig en tur, i byen og købe 2. nye skabe.

 Hvordan kan dette lade sig gøre?

Det kan det kun fordi bestyrelsesmedlemmerne, de frivillige hjælpere, de frivillige instruktører, holdledere, de kreative damer og Marianne yder en fantastisk indsats for at Aktivitetshuset skal være et rart og hyggeligt sted at komme.

 Mod slutningen af 2021 modtog Aktivitetshuset Kongshøj meddelelse om at Slangerup Seniorer ikke eksisterede længere og lukkede deres aktiviteter ned.

Slangerup Seniorer afholdte to generalforsamlinger, hvor det blev vedtaget at overdrage enkelte effekter samt kassebeholdning til Aktivitetshuset Kongshøj. Det var en flot gestus af Slangerup Seniorer og Aktivitetshuset er dybt taknemmelig.

 Derfor skal der lyde en rigtig stor tak til jer ALLE for jeres store engagement.

På bestyrelsens vegne

Henning Brøgger                                                                                                            Bestyrelsesformand