Aktivitetshuset Kongshøj

Årsberetning for 2020

Bestyrelsens Beretning til Årsmødet 18. aug. 2021

Kære deltagere i årsmødet.

På bestyrelsens vegne fremlægges en beretning for perioden

12. feb. 2020 og frem til 30. juni 2021

Denne beretning er lidt anderledes end tidligere, da perioden har været forandret pga. Corona-pandemien i Danmark. Der har været mange store restriktioner på grund  af Covid- 19 virus, der har lammet hele forenings- og-kulturlivet samt de sociale aktiviteter, som medførte at Aktivitetshuset Kongehøj har været lukket en stor del af tiden i ca. 1 ½ år.

I denne periode har bestyrelsen lagt et stort arbejdet i at vedligeholde Aktivitetshuset, så det nu fremstår i god stand og kan fungere på bedste måde.

Bestyrelsen, økonomiudvalg og fondsbestyrelsen har løbende holdt møder for at vedtage nye tiltag, renoveringer og se på nye muligheder for aktiviteter efter en  overstået pandemi.

I indeværende periode har vi haft en dialog og forhandling med Frederikssund Kommune omkring en ændret regnskabsmodel og tilpasning af vores bogføring til en   ny regnskabspraksis efter et krav fra kommunens revision.

Når vi ser på de forgangne måneder, skal vi være rigtig glade for, at vi nåede at afholde det sidste bankospil den 11. marts 2020 til glæde for 47 bankospillere, da der  om aftenen blev indført en total nedlukning med strenge restriktioner.

Den 3.august 2020 kunne Aktivitetshuset åbne igen med begrænsede antal deltagere på mindre hold. Vi fik holdt grillfesten i august under åben himmel, - en hyggeaften i oktober og måtte så lukke Aktivitetshuset ned igen pga. Covid-19 den 18. november hvor Eric Grib sang og spillede uden vi måtte synge med.

Nu ventede vi på startskud til igen at kunne åbne Aktivitetshuset, og det skete i starten af juni 2021, hvor vi havde grillfest i haven og vejet var med os denne dag.

Alle bestyrelsesmedlemmer, de frivillige hjælpere og det kreative- værksted med fine håndarbejder m.m., var på stikkerne for at give alle en dejlig dag med lækker  grillmad, kaffe og hjemmebagt kage. Rigtig dejligt at vi kunne mødes igen.

Da Aktivitetshusets indbo er af ældre dato, har det været nødvendigt med flere nyanskaffelser.

I cafeen er der indkøbt nye stole og runde borde

Computeranlægget er pga. alder blevet udskiftet.

Udvendigt er halvdelen af fortovet blevet genoprettet med nye fliser og det grønne område indtil naboen er blevet renoveret og beplantet.

Carporten er blevet ændret, så den nu bruges til opbevaring af havemøbler, parasoller, maskiner og andet materiel.

Der har været bygnings-og brandeftersyn af kommunen.

Hvordan kan al dette lade sig gøre:

Det kan det kun fordi bestyrelsesmedlemmerne, de frivillige hjælpere, de frivillige instruktører, holdledere, de kreative damer og Marianne yder en fantastisk indsats  for at Aktivitetshuset skal være et rart og hyggeligt sted at komme.

Der skal lyde en rigtig stor tak til jer ALLE for jeres store engagement.

Henning Brøgger

Bestyrelsesformand