Aktivitetshuset Kongshøj

Årsberetning for 2022

Bestyrelsens  Beretning  til  Årsmødet 15. feb. 2023

Henning startede med at oplyse, at beretningen gjaldt for hele 2022.

Bestyrelsen har holdt 9 møder. 8 frivillige er tilknyttet A-Huset samt instruktører og holdledere er ca. 25.

Året startede lidt anderledes end forventet, idet Coronaen lukkede A-Huset den første uge i januar.

Året bød på følgende aktiviteter:

Modeshow

Syng med Nicolaj Andersen

Foredrag v/Ulrik Jønsson

Visesang med Keld og drengene

Foredrag om Nordkap

H.C. Andersen for 2 stemmer

Julemarked og juleafslutning

Udflugter:

Tur til Holmegårds Glasværk

Markedsdag og udflugt til Skovtårnet

Grillfest i dejligt solskinsvejr.

Formanden nævnte, at bankospillet hver 14.dag har stor tilslutning.

Yderligere nævntes, at vores program for 2. halvår nu er udvidet til et 3-fløjet program.

Som det fremgår af programmet har A-Huset mange faste hold.

Formanden brugte lejligheden til at rette en stor tak til Marianne og damerne i Det kreative Værksted. Udover at sy og strikke smukke og brugervenlige ting, er det også dem, der frembringer dejligt bagværk til vore arrangementer, hvilket A-Husets brugere og gæster sætter stor pris på.

Henning fortalte videre, at A-Huset i efteråret havde en stor udstilling af smukke patchwork værker. I den anledning blev der afholdt en fernisering med ca. 40 deltagere. Udstillingen blev set af rigtig mange mennesker – både herfra byen men også andre steder fra.

Renovering:

Formanden oplyste, at A-Huset i februar/marts måned havde en stor vandskade, hvor 5 rum blev ødelagt af fugt. Arbejdet med dette varede helt frem til oktober måned.

Da vores radiatorer i lang tid havde ”larmet” i den store sal, kunne en tilkaldt VVS-montør konstatere, at vandet løb ”den forkerte vej”. Dette er nu repareret. Sammen med andre forbedringer har det givet en reduktion af gas- og elforbrug.

Nyanskaffelser:

Huset har fået en ny hoveddør.

Der er indkøbt nye stole og borde udendørs. Der er ligeledes opsat elmotorer på vores markiser.

I værkstedet og på kontoret er der opsat nye persienner.

Udenfor A-Huset er der opsat en ”Hjertestarter”. Via Trygfonden er denne tilkoblet ”Hjerteløberne”.

 Hjertestarteren bliver kontrolleret 1 gang om året.

Hjemmeside etc.

I 2022 blev der igangsat et bredere PR-arbejde for at bedre informationen af Aktivitetshuset. Bl.a. kan nævnes: 3 fløjet program brochure, Facebook, plakater og vores hjemmeside.

Formanden takkede Jørn Jensen, Anni Sparvad for at have hjulpet Nete Brøgger med dette arbejde.

Formanden sluttede sin beretning med at takke bestyrelsesmedlemmer, frivillige hjælpere og instruktører, holdledere og Marianne for at yde en fantastisk indsats for, at Aktivitetshuset er et rart og hyggeligt sted

På bestyrelsens vegne

Henning Brøgger                                                                                                            Bestyrelsesformand