Aktivitetshuset Kongshøj

Bestyrelsen

Aktivitetshuset Kongshøj er en selvejende institution med følgende bestyrelse:

Navn Funktion Telefon
Henning Brøgger Formand

2814 7327

Merete Skotte Næstformand
Kristian Bak Kasserer
Merete Skotte Sekretær
Carl Pedersen
Hanne Jensen
Yvonne Løje Pedersen
Randi Lilja
Anny Haar
Villy Sonnichsen
Gert Drewsen Suppleant
Jørn Jensen
Suppleant
Marianne Nielsen Aktivitetsvejleder
Nete Brøgger
Webmaster 4087 2217

Bestyrelsesmedlemmerne har på skift vagt i Aktivitetshuset og varetager i den forbindelse bl.a. servicering af husets brugere.

Aktivitetshuset kan benyttes af alle over 60 år samt pensionister (førtids- og folkepensionister), der bor i Frederikssund kommune. Personer, der er gangbesværede, kan visiteres til befordring ved Aktivitetshusets foranstaltning mod en mindre egenbetaling. Frederikssund kommune yder et tilskud til delvis dækning af udgifterne til husets drift.

Aktivitetshuset fungerer som et fristed og samlingssted for brugerne. Aktiviteterne, der arrangeres i huset, skal afspejle brugernes interesser. Herudover fungerer huset som ramme om samvær på tværs af aldersgrupperne.

Man kan altid i Aktivitetshusets åbningstid gå lige ind og købe en kop kaffe eller te, en øl eller en vand.

Det skal også nævnes, at der permanent året rundt er skiftende kunstudstillinger af én eller flere kunstnere. Aktivitetshusets dejlige, velindrettede lokaler står også til rådighed for brugerne. De kan mod betaling lejes af brugerne til egne fester (runde fødselsdage, sølv- og guldbryllup m.v.).