Aktivitetshuset Kongshøj

Kongshøjkoret

Vi synger hver torsdag fra kl. 11 til kl. 13.

Korleder og dirigent: Eva Trier Jorsø (tlf. 4125 2684) mail: leifeva@privat.dk

Hvem er vi....

Vi holder til i Aktivitetshuset Kongshøj, Kannikestræde 2 C.

Kongshøjkoret er et blandet pensionist-kor på op til 50 medlemmer, der mødes hver torsdag og øver et blandet repertoire.

Der undervises i ca. 2 x 45 minutter. Der er indlagt en kaffepause på ca. 30 minutter.

• Vi har ikke optagelsesprøver, men man skal kunne lide at synge meget forskelligt.

• Vi synger både enstemmigt og flerstemmigt

• Vi arbejder seriøst og har ambitioner - men vi kender vores begrænsninger.

• Vi værdsætter det sociale samvær i koret. Der skal være tid til at grine og tale sammen.

Der betales et halvårligt kontingent på 350 kr. for at deltage. Endvidere betales et - mellem deltagerne - aftalt beløb hver måned til gavekassen samt til kopiering.

Når der er arrangementer, der er udmeldt i god tid, forventes det, at man deltager, hvis man ikke har andet planlagt.

Når vi optræder for andre, stiller vi op i kor-tøj.

Vi holder 1 sammenkomst om året - Sommerfrokost og 3 - 5 koncerter/sangarrangementer årligt.

Vi har et venskabskor "Det Tredie Krydderi" i Stenløse, som vi mødes med én gang årligt (i maj) på skift hos hinanden.