Aktivitetshuset Kongshøj

Årsberetning for 2018

Formandens beretning ved den ordinære generalforsamling,

onsdag den 20. marts 2019 kl. 14:00

Slangerup Seniorer har i foreningsåret 2018 afholdt forskelligartede aktiviteter og arrangementer.

Hyggeligt samvær:

I februar havde vi en dejlig hyggeeftermiddag med Gule ærter med tilbehør, hvor deltagerne hygge sig.

Generalforsamling 2018:

I marts havde vi den årlige generalforsamling.

Foredrag:

I april fortalte foredragsholder Uwe Lindholdt om jordens fjerdestørste Ø,

Madagaskar. Et ganske interessant foredrag.

Halvdagsdags udflugt med bus:

I maj besøgte vi Naverhulen i Helsingør, hvor vi fik en ganske interessant

orientering om Naverbevægelsens start i den tidlige middelalder og frem til i

dag. Deltager var meget tilfreds med denne udflugt.

Heldagsdags udflugt med bus:

I september var udflugten til koldkrigsmuseet Stevnsfort, der under Den Kolde

Krig lå allerforrest i Danmarks og Nato´s forsvar. Vi besøgte både i det meget

store terræn med det underjordiske fort. Meget interessant.

Foredrag:

I oktober fortalte foredragsholder Kim Greiner om Danmark som kolonimagt,

og hvor Danmark ejede de tre vestindiske øer, om slavehandel og slaveoprør.

Vinsmagning:

I november afholdte Super-Brugsen vinsmagning for foreningen, og gennem-

gik omtalen af de aktuelle vine på elegant vis, og som alle deltog aktivt i.

De fremmødte havde det ganske dejligt.

Juleudflugt:

I december var udflugten til Gerlev Kro, og hvor vi indtog en dejlig ta´selv

julebuffet i julepyntede lokaler, der virkeligt osede af gammeldags julehygge.

Bankoeftermiddage:

Fordelt over 2018 blev der afviklet 13 bankoeftermiddage med banko- og lotterispil, herunder julebankoeftermiddag. Det har fortsat vore medlemmers store opmærksomhed.

Møder:

I henhold til vedtægterne har bestyrelsen afholdt møder således:

- 4 kvartalsvise bestyrelsesmøder, her fastlægges. fremtidens aktiviteter og arrangementer som efterfølgende vil fremgå af foreningens udsendte programmer m.m.

- 1 generalforsamling i marts 2018 med efterfølgende konstituering, hvor bestyrelsen konstituerer sig.

Fremtiden:

- Her i 2019 vil vi fra bestyrelsen fortsat holde foreningens nuværende aktiviteter og arrangementer med naturlige og nødvendige tilpasninger.

Medlemstal:

Foreningens medlemstal var ved udgangen af 2018, med til- og afgang, lidt over 300 medlemmer; til de nye medlemmer vil bestyrelsen byde jer velkommen og håber, at I er eller vil falde godt til i vor forening og fremadrettet vil deltage aktivt i foreningslivet.

Sammenfatning:

Bestyrelsen finder således, at foreningsåret 2018 er afviklet som planlagt, og aktiviteter og arrangementer er blevet gennemført hensigtsmæssigt og i det store og hele med en tilfredsstillende tilslutning fra vore medlemmer.

Afslutningsvis:

- Bestyrelsen håber i 2019 på et fortsat godt samarbejde med gode relation til alle sider, hvilket er med til, at der er liv i vor forening, og fremadrettet giver mulighed for at kunne fungere optimalt.

- Der skal lyde en meget stor tak til de frivillige bestyrelsesmedlemmer,

bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleanten for et godt og solidt foreningsarbejdet, der i den forgangne år er udført til gavn og glæde for vore medlemmer.

- Der skal ligeledes lyde en meget stor tak til alle vore frivillige blad-uddelere, der har gjort et fint stykke arbejde i årets løb.

Så endnu engang rigtig mange tak til jer alle sammen for foreningsåret 2018.

Beretningen er hermed slut.

Beretningen overgives til dirigenten for det videre forløb.