Aktivitetshuset Kongshøj

Årsmøde

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år.

4. Fremlæggelse af regnskab til orientering.

5. Valg af medlemmer til fondens bestyrelse.

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

7. Eventuelt.