Aktivitetshuset Kongshøj

Regneark

EDB-undervisningen varetages af instruktører, der er frivillige og ulønnede.

Undervisningen foregår i små hold af max. 4 personer. Et hold startes op når der er et tilstrækkeligt antal tilmeldt.

I foråret 2023 afholdes kurset efter nærmere aftale.

Tilmelding til EDB-Undervisning

Du kan tilmelde dig til EDB-undervisning ved at skrive dig på tilmeldingslisten, der er opsat på opslagstavlen i Aktivitetshuset.

Betingelser for at deltage i undervisningen

• du skal være berettiget til at benytte Aktivitetshuset,

• det er en betingelse, at du har en PC (der undervises ikke i Mac-maskiner),

• du kan kun deltage på ét hold i hver undervisningsperiode,

• deltagelse i undervisningen koster 125 kr. for 4 gange. Herudover må påregnes udgifter til undervisningsmaterialer på 50-100 kr.

Bemærkninger

Optagelse på kurserne sker i den rækkefølge, tilmeldingerne indgår.

Hvis kurset, du har meldt dig til, ikke svarer til dine forventninger, eller du af andre årsager ønsker at forlade kurset, skal du snarest meddele dette, så en anden fra ventelisten kan træde ind i dit sted.